Σχετικά με μετακινήσεις
Η μεταφορά από και πρός αεροδρόμια Αθήνας και Πειραιά γίνεται μέσω ιδιωτικού taxi ή αυτοκιήτου.
Στα νησιά και τις υπόλοιπες περιοχές πραγματοποιείται με mini bus.